Kategória: Obdobie: Lokalita:
Kerry Gleeson


"Toto sústavné neproduktívne zaoberanie
sa všetkými vecami, ktoré treba ...

Obdobie: - neznáme - Svetadiel: - nezaradené -

Martinezko


"Ako si urobíš,tak budeš mať. "

Obdobie: 21.storočie Svetadiel: Európa

Attik


"GAL 5:21 SSVZávisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. "

Obdobie: 21.storočie Svetadiel: Európa
Bookmark and Share
Reklama