Kategória: Obdobie: Lokalita:
Robert Browing


"Človek by mal dosiahnuť ďalej, než je rozpätie paží. Na čo by potom bolo nebo ? "

Obdobie: - neznáme - Svetadiel: - nezaradené -

Anon


"Pokiaľ neviete kam smerujete, môžte ísť akoukoľvek cestou. "

Obdobie: - neznáme - Svetadiel: - nezaradené -

Leonardo da Vinci


"Ja sa pýtam. "

Obdobie: - neznáme - Svetadiel: - nezaradené -

Oliver Wendel Holmes Jr.


"Mnoho nápadov sa omnoho lepšie rozvinie, keď sa prenesú do inej mysle než je tá, v ktorej sa daná myšlienka zrodila. "

Obdobie: - neznáme - Svetadiel: - nezaradené -

Charles F. Kettering


"Typické oko vidí na nápade 10% zlého a prehliada 90% dobrého. "

Obdobie: - neznáme - Svetadiel: - nezaradené -
Bookmark and Share
Reklama