Kategória: Obdobie: Lokalita:
Edward Gibbon


"Vietor a vlny sú vždy priaznivé pre
najschopnejších navigátorov. "

Obdobie: - neznáme - Svetadiel: - nezaradené -

- neznámy -


"Čím rýchlejšie idem, tým viac zaostávam. "

Obdobie: - neznáme - Svetadiel: - nezaradené -

Eric Hoffer


"Nikdy nemôžme byť celkom pripravený na to čo je úplne nové. Musíme sa prispôsobiť a každé radikálne prispôsobovanie znamená krízu v mienke o sebe samom: prechádzame testom, v ktorom musíme dokázať svoju hodnotu. Čeliť drastickej zmene bez vnútorných otrasov si vyžaduje stáť nad svojim seba hodnotením. "

Obdobie: - neznáme - Svetadiel: - nezaradené -

- neznámy -


"Čas je vlastnosť prírody, ktorou sa bráni pred tým , aby sa všetko dialo naraz. V poslednom čase zdá sa nefunguje. "

Obdobie: - neznáme - Svetadiel: - nezaradené -

David Kekich


"Úzkosť je spôsobená nedostatkom kontroly, organizácie, prípravy a konania. "

Obdobie: - neznáme - Svetadiel: - nezaradené -
Bookmark and Share
Reklama